Nová éra
správy
registratúry

Všetky firemné dokumenty dostupné na kliknutie v smartfóne


Správa
registratúry

Úložný
priestor

Mobilná
aplikácia

Uložte svoje firemné dokumenty u nás bezpečne v hermeticky uzavretých priestoroch, kde nemajú šancu sa znehodnotiť a získajte k nim stály prístup vďaka jedinečnej aplikácii.

Služby

Poradenské
služby

Potrebujete poradiť so správou registratúry? Poskytujeme odborné poradenstvo. Radi vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme najoptimálnejšie riešenia presne pre vaše potreby. Obrátiť sa na nás môžete s dotazmi ohľadom evidovania, ochrany, uložení a likvidácie registratúrnych záznamov. Stačí nás kontaktovať.

Vyraďovacie konanie a fyzická likvidácia

Pravidelne počas roka realizujeme vyraďovacie konania, počas ktorých zisťujeme, ktorým dokumentom uplynula lehota uloženia. Posudzujeme, ktoré dokumenty majú trvalú dokumentárnu hodnotu („A“), a ktoré ju nemajú. Následne vám navrhneme ich fyzickú likvidáciu – skartáciu. Samozrejme, dokumenty likvidujeme až po vašom schválení.

Analýza a úschova
záznamov

Cieľom tejto služby je zistiť stav vašich registratúrnych záznamov a či spĺňajú všetky požiadavky zákona o archívoch a registratúrach. Následne dokumenty vytriedime, označíme a uložíme v našich nehorľavých priestoroch, ktoré sú zabezpečené časovou zámkou, senzorom na dym, teplo a taktiež kamerovým a alarmovým systémom.

Digitalizácia
dokumentov

Vaše fyzické dokumenty skenujeme a budete ich mať bezpečne uschované na našom serveri alebo v prípade ak máte záujem o využívanie našej jedinečnej mobilnej aplikácie, po digitálnom spracovaní dokumentov, Vám budú neustále k dispozícii. Akýkoľvek dokument si kedykoľvek viete vyhľadať, preposlať si ho na email, do MMS alebo do chatu, alebo ho priamo vytlačiť.

Cenník služieb

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku, presne podľa vašich požiadaviek.

Úschova/archivácia dokumentov bez správy registratúry MJ Cena
Prevzatie dokumentov bez archivačných krabíc 1bcm 0,15 €
Preberanie zaplnených krabíc - preberá sa zapečatená krabica 1 krabica 4 €
Triedenie dokumentov 1bcm 12,50 - 25 €
Archivácia/uloženie v archivačných krabiciach 1 krabica 7 €/rok
Správa registratúry MJ Cena
Prevzatie dokumentov 1bcm 0,15 €
Triedenie registratúrnych záznamov 1bcm 12,50 - 25 €
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu 1ks 180 €
Úschova dokumentov na 1 rok 1bcm 0,10 € - 0,22 €
Úschova dokumentov na 5 rokov 1bcm 0,80 €
Úschova dokumentov na 10 rokov 1bcm 3,40 €
Úschova dokumentov na 50 rok 1bcm 90,00 €
Elektronická úschova dokumentov MJ Cena
Úschova dokumentov na serveri bez aktívneho prístupu/mobilnej aplikácie ArDUZ 1 strana 0,16 €/rok
Úschova dokumentov na serveri s mobilnou aplikáciou ArDUZ 1 strana 0,32 €/rok
Matérial MJ Cena
Spisový obal 1 ks 0,16 €/rok
Zakladač 1 ks 1 €/rok
Archivačná krabica 1 ks 1,5 €/rok

ArDUZ
Správa registratúry

Fenrir s.r.o.
Petzwalova 44,
949 11 Nitra

Adresa prevádzkarne
archívu:
Bratislavská 4,
949 01 Nitra

0902 475 364